Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal Psikolojik Danışmanlık


Kurumsal Danışmanlık

Rekabetin sürekli arttığı günümüz dünyasında kurumların ayakta kalabilmesi ve fark yaratabilmesi için çalışanlarının performans ve verimliliğinin yüksek olması gerekir. Psikolojik süreçlerin ve çalışan ilişkilerinin farklı bir gözle değerlendirildiği ve performans, verimlilik, iş, yönetim vb. konulara yeni yaklaşımlar getiren psikoloji disiplininden yararlanan kurumların kazandıkları fayda gözle görülür bir istatistiksel değere sahiptir.

Kurumsal psikolojik danışmanlık, sadece sorun olduğunda başvurulacak bir yöntem değildir.

Çalıştığınız ortamın özellikleri kadar çalıştığınız kişilerin bireysel psikolojik durumları ve diğer çalışanlarla olan etkileşimleri de bireylerin performansını, verimliliğini ve işle ilgili doyumlarını etkilemektedir. Bu sebeple kurumsal psikolojik danışmanlık, çalışanların iş verimliliğinin ve memnuniyetinin artmasına yardımcı olmasının yanında psikolojik ve hatta stres oluşumlu tüm fiziksel hastalıklardan uzaklaşıp fiziksel açıdan da sağlığın korunması amacına hizmet etmektedir.

Dolayısıyla Kurumsal psikolojik danışmanlık hizmeti, şirket ve kurumların fark yaratmasına ve kalite standartlarının gelişimine destek olan çok yönlü bir hizmettir.

Hizmetlerimiz içinde öncelikle kurum içinde kurumsal bir kimlik analizi yapılır. Yapılan Kurumsal analizde kurum içi dengeler, departmanlar arası dengeler, çalışanların memnuniyeti, bireysel psikolojik süreçleri değerlendirilerek kurumun ihtiyaç duyduğu noktalar belirlenir. Ardından gereken ölçüde yönetim ve İK departmanı ile paylaşılmaktadır.
Her kurumun kimliğine özel olarak belirlenen hedef ve amaca uygun seminerler, departmanlar içi eğitimler, ekiplere yönelik grup çalışmaları, danışmanlık desteği, koçluk hizmeti planlanır ve uygulamaya yönelik rota belirlenir.

KURUMSAL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ:

– Pozitif İletişim,
– Pozitif Performans,
– İletişim Becerileri,
– Beceri Geliştirme,
– Şirket ve kurum içi uyum sağlama,
– Kurum içi bireyden takıma çözüm odaklı yaklaşım,
– Takım olmak,
– Liderlik ve Yöneticilik,
– Mutlu Aile=Mutlu Bireyler: Kurumsal Anne-Baba Eğitimi…

Beykent Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuş, hemen ardından master eğitimini tamamlayarak KLİNİK PSİKOLOG ünvanını almıştır.

Dilek Çelebi Çelik

Diğer Sayfalar